5 eenvoudige uitspraken over Spoelspijkers Uitgelegd

25 Een capaciteit van een condensator is met deze formule bepaald: C = Q/U dan ook Een nauwkeurige bepaling aangaande een resonantiefrequentie in een spoel is moeilijk, omdat de spoel en diode ook ons zekere (maar nauwelijks omvangrijke) capaciteit hebben. Bandbreedte Als een f res = f radiozender, vervolgens gaat de spanning aan de LC-kring dus dit grootst zijn, waardoor daar geluid via een oortelefoon of luidspreker komt. Boven ofwel bij de resonantiefrequentie, gaat de sensatie uiteraard afnemen. De een paar frequenties waarbij de spanning betreffende V is afgenomen, benoemen we f h en f l.

Bovendien speelt onze huid een essentiele rol in het beschermen anti UV-straling. UV-B-straling is in het bijzonder via de opperhuid tegengehouden. Samen met melanine (de stof die pigment veroorzaakt) wordt zo in principe alang een gevaarlijke UV-straling tegengehouden. Uiterlijk 10: Het figuur geeft schematisch aan die soorten UV-straling de aarde bereiken Verder kan zijn UV-straling op de aarde afhankelijk over enkele factoren: Dit jaargetijde Een stand over de aarde ten opzichte van zonlicht (uur aangaande de dag en de breedtegraad) Hoogte ten opzichte betreffende een zeesiegel (beter in een atmosfeer kan zijn daar niet zo van een UV-straling geabsorbeerd) Weerkaatsing door het aardoppervlak (sneeuw, water etc.) De atmosfeer, deze neutraliseert UV-straling met ondere overige ozon UV-straling is risicovol wegens een mens daar dit voor langdurige blootstelling mutaties mag bewerkstelligen in overwegend huidcellen, doch tevens andere cellen aangaande het menselijk lichaam. Deze mutaties mogen bijdragen tot ongeremde celdeling zodat tumoren kunnen ontstaan, de verschijnselen over huidkanker. Via het onveiligheid wordt daar heel wat in de maatschappij gedaan om een mens daar tegen te beschermen 12

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

Dit verband tussen L, C en f kan zijn: f res = 1/ (2π (LC) ) Teneinde op te starten met montuur Blauw betreffende ons afstelbare condensator. Een enig zender welke wij goed konden ontvangen was CAZ!. Toen het signaal op zijn sterkst was, gaf de meter de volgende waarden over de afgestemde kring: L = 195 µh = H C = pf = 115, F Daaruit volgt wanneer f res = 6
7
8
9, khz. Een frequentie waarna CAZ! in een ether te onthalen is, kan zijn desalniettemin 828 khz. Betreffende een schuifradio konden wij verdere zenders ontdekken. Die heeft ons vaste condensator met C = 471 pf. Aangaande drie zenders rekenden wij een frequentie uit: Capaciteit C (pf) Zelfinductie L (µh) Resonantiefrequentie L (khz) , , , Een afgestemde kring betreffende resonantiefrequentie over 870 khz gaf een zender CAZ! betreffende ons frequentie over 828 Hz. Verklaring Een maatregelen welke wij zouden treffen teneinde klank uit allebei de radio s te oplopen, beschikken over te produceren met de spanning over de LC-kring en dus met de spanning aan een oortelefoon. Omdat daar doch gering vermogen in de radio zit (nauwelijks genoeg spanningsbron, alleen de sterkte met dit radiosignaal alleen), dien je een kring ook niet te aanzienlijk belasten en kan zijn ons gevoelige oortelefoon benodigd. Een kristaloortelefoon is zeer gevoelig en die hebben we dus aangewend. Tevens zorgt de aarde ervoor het de spanning aan een LC-kring hetgeen groter wordt. Met ons hogere sensatie aan de oortelefoon is het geluidsniveau hoger. De antenne moet natuurlijk lang zijn en hoog 29

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

Uiteraard dien de ingang over zo n versterker een ook niet te hoge sensatie nodig beschikken over. Computerluidsprekers zijn passend, omdat die weinig genoeg belasting op de kring leggen. Signaal betreffende een goede en lage Q factor: de bandbreedte bepaalt En meteen iets aan de gevolgen. De schuifradio gaf bij een zender CAZ! een resonantiefrequentie over 870 khz, wat dichtbij een 828 khz aangaande een zender ligt. Het verschil mag teneinde 2 oorzaken verklaard worden: 6
7
8
9. De LC-kring had wellicht nog fijner op een zender ingesteld kunnen geraken, zodat de resonantiefrequentie dichterbij een 828 khz kwam. 2. Ook niet alleen de condensator bezit ons zekere capaciteit. De ontvanger bevat alsnog verdere componenten die ons kleine capaciteit beschikken over. Deze is vervolgens wel klein, doch mag toch een resonantiefrequentie beïnvloeden. We hebben louter met de capaciteit over de condensator rekening gehouden. Montuur Blauw gaf voor de zender CAZ! wanneer resonantiefrequentie zo n 200 khz meer dan een werkelijke frequentie van CAZ!. Hiervoorgaande oorzaken geven een klein verschil, doch dit grote verschil kan zijn slechts te verklaren met ons fout in een meting. De LCRmeter gaf een twijfelachtige meting met een capaciteit aangaande een afstembare condensator. Deze gaf namelijk geen belangrijke waarde. Dit is uiteraard juist geoorloofd dat de capaciteit met een condensator niet volkomen klopt. 30

4 Inleiding Het werkstuk Over radio s valt bijzonder heel wat te vertellen. Dit werkstuk is natuurlijk gericht op het natuurkundige principe over radio s. Echter bestaan er zoveel radio s, welke op zoveel verschillende methodes werken. Vooral in moderne radio s is een elektronica gecompliceerder en ook de informatica mag ons rol spelen. Het streven aangaande het werkstuk kan zijn de veilige kern van het onthalen aangaande radiosignalen natuurkundig te bekijken. Daarmee kunnen we retour naar de oudste en eenvoudigste radio s, welke nog thuis geschapen kunnen worden: een kristalradio s. Ze werken zonder batterij, maar kunnen zeker AM-signalen ontvangen. In het werkstuk hebben wij het totaal verdiept in het soort radio s. Een harde theorie erachter veven we, doch horen deze verder toe op zelfgemaakte kristalradio s. Wij doen het door met een theorie de opgeloste moeilijkheden en resultaten te verklaren. Het 1e deel van werkstuk is theorie, daar waar we ingaan op de natuurkunde over het zenden, onthalen en moduleren over radiosignalen. Achteraf aankomen praktijkervaringen, resultaten en oplossingen met zelfgemaakte radio s met bod. Alle theorie welke we daar toepassen, is in dit allereerste deel behandeld. Vanwege een natuurkunde in het begin even een stukje geschiedenis aan de radio ingeval inleiding: Historie van de radio Een radio kan zijn een apparaat hetgeen elke dag door miljoenen personen is gebruikt. Door de meerdere frequenties bestaan daar honderden zenders te beluisteren op elk tijdstip. De radio kan zijn nu een commerciële industrie bijzonder en is onderhevig aan veelal dezelfde vanwege en nadelen mits een televisie.

You have no obligation to purchase the middel click here once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot opvoering you the price in catalog or the product page.

voor dit lucht werktuig kun jouw kiezen vanwege onder andere de ATM6002 TLS-850 luchtset die ervoor zorgt dat er lekkerder en efficiënter betreffende lucht omgegaan mag geraken.

Indien het ons onderdeel is daar waar heel wat vraag naar is, moeten wij dit basisbestanddeel standaard in het assortiment opnemen en het uiteraard doorlopend op voorraad beschikken over. Bij onderdelen die sporadisch worden verkocht, horen te we deze bestellen voor een desbetreffende leverancier.

30 opgehangen, omdat deze zoveel geoorloofd radiosignaal in moet halen, anders is het signaal te zwak. Maar hoezo werkte een schuifradio nu slechter dan Model Blauw en waarom zouden wij de antenne boven de spoel aansluiten een krachtiger signaal? Het is te verklaren met een Q-factor. Zie een afbeelding hieronder: het is een ontwerp over ons signaal met kleine bandbreedte, dus goede Q-factor (opperste curve), en een signaal met een omvangrijke bandbreedte, uiteraard lage Q-factor (onderste curve). Als de antenne aangesloten kan zijn op een aftakking, wordt de kring niet zo belast, zeker een hogere Q-factor. Je ziet vervolgens in de grafiek dat wanneer een frequentie betreffende het signaal gelijk kan zijn met die van een resonantiefrequentie jouw een heel wat vollere spanning hebt, dan indien het niet zo kan zijn. Daarom is de radio heel wat selectiever. Desalniettemin indien je de antenne boven een spoel aansluit, zal er ons hoger signaal de diode in. Dat kan zijn de verklaring dat we ongeacht de lagere Q-factor, toch verdere klank horen. Daar een radio zo n laag vermogen geeft, was het een inzicht teneinde computerluidsprekers erop aan te sluiten. Die beschikken over eigen voeding, zeker die mag dit geluidssignaal opkrikken. Daardoor heb je ons heel wat groter geluidsvermogen vervolgens uit een kristaloortelefoon. Desalniettemin mag het aansluiten met versterkers op een radio een genoeg belasting op de LC-kring geven.

Op een één na laatste pagina van een handleiding staat wie een betreffende leverancier is. Twijfel jouw? Dan mag jouw hier ons foto betreffende maken en die bij jouw e-mail toevoegen. Wij kijken het vervolgens voor jouw na, maar het kost wel genoeg werk en tijd en vertraagt dit proces.

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, we cannot opvoering you the price in catalog or the middel page.

Top richtlijnen van Spoelspijkers

Die snelheid is behaald in een vacuüm. Een lichtsnelheid is desalniettemin lager in andere stoffen. Vandaar het de brekingsindex kan zijn bepaald van ons omvangrijk aantal stoffen. Door middel van de wet met Snellius (n = sin i/sin r) kan de lichtsnelheid geraken bepaald en de mate waarin het gemakkelijk breekt. Figuur 7: Breking: een c in water is lager indien in lucht 10

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

RC-oscillator Ons RC-oscillator kan zijn een oscillator bestaande uit een versterker (de transistor) en ons faseverschuivend netwerk het benodigd is om een terugkoppeling in een schakeling tot stand te leveren. Het speciale aan de RC-oscillator kan zijn het de versterker een bepaalde faseverschuiving mag bewerkstelligen die bepalend is wegens de manier van versterking in een oscillator. Het kan inverterend zijn en ook niet-inverterend (in periode of niet in periode trillen). Het eerste vindt regio voor 180, het tweede voor 0. Een eenvoudige schakeling aangaande dezen oscillator kan zijn zodra volgt: fig 8: Eenvoudige RC-oscillator 21

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot performance you the price in catalog or the product page.

Problemen en verbeteringen De kristalradio betreffende zelfgemaakte onderdelen (tot handleiding over: Dit bezit veel moeite gekost om deze radio aan de praat te oplopen. Bovendien was de geschiktheid van een materialen een belangrijkste aanleiding. Om op te starten werkte de radio bijvoorbeeld deze aanvankelijk was gebouwd dus ook niet. Dit inspecteren en hernieuwen betreffende de (gesoldeerde) verbindingen mocht ook niet baten. Naderhand hebben ontdekt wij een omvangrijke fout. Wij dachten dat wij ons kristaloortelefoon hadden gekocht, maar het bleek het dit een laagohmige oortelefoon was. Uiteindelijk bestaan we wel aan ons kristaloortelefoon gekomen, maar alsnog continue werkte de radio niet. Ons langduriger antenne was alsnog steeds ook niet het antwoord. Het laatste geval bleek in de diode te uithangen. Toentertijd we een diode betreffende model Blauw gebruikten, werkte de radio eindelijk. 32

31 Conclusie De LC-kring dien niet te fors belast worden. Indien er nauwelijks extra spanningsbron wordt aangewend, dien er rekening gehouden worden betreffende het lage vermogen via een radio.

L 4 en L 2 moeten nu respectievelijk geraken verwisselen door C 5 en C 2. De versterkingsfactor kan zijn voor de Collpits-oscillator op gelijke manier te berekenen. Louter dien je hier een condensatoren door elkander segmenten in plaats aangaande een spoelen. Uitgezonderd de Collpits-oscillator met een algmeen voorkomende emitter kan zijn er een Collpits-oscillator betreffende ons gemeenschappelijke basis. Hierbij roept dat radiosignalen via een derde condensator (C3) bij de massa die er ligt terug. Hiermee worden er geen signalen tot een transistor gestuurd en mag die oscillator ook werken op hogere frequenties, iets wat een oscillator betreffende een gemeenschappelijke emitter niet kan. 19

9 Het spectrum van infrarode straling kan zijn voor vaste stoffen doorlopend, bij gassen is daar sprake met een lijnenspectrum. Infrarood kan gedetecteerd worden door middel van thermografie. Thermografie houdt in dat de warmte welke afkomstig is van een straling merkbaar wordt geschapen met fotografische emulsies en warmtebeeldkijkers. Uiterlijk 4: Ons warmtebeeldkijker die aangewend wordt voor thermografie Dit kan zijn gebaseerd op het feit het infrarode straling voor bepaalde temperaturen kan geraken geabsorbeerd. De detectoren bestaan dus ook afhankelijk met de temperatuur, daar je bij ons te hoge temperatuur een straling niet goed kan waarnemen via overbestraling.

Nader is licht essentïeel in de huidige samenleving. Dit is heel wat aangewend in telecommunicatie en in glasvezelkabels, vaak met de laser. Die methode over zenden wordt veel gebruikt daar gemakkelijk bijzonder vlug zal en een informatie zo snel mag worden verzonden. Figuur 9: Glasvezelkabel: het gemakkelijk wordt nader verzonden via remedie van totale reflectie (het licht overschrijdt de grenshoek aangaande de stof) 11

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

You have no obligation to purchase the middel once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

Verder meteen zal de radiotechnologie zichzelf meer en meer blijven ontwikkelen totdat een omzetting over analoog tot discreet bijna onmiddellijk kan zijn en het versturen van radiogolven aan een hele aarde mogelijk is zonder storingen en andere moeilijkheden. 6

19 Er zijn desalniettemin tevens nadelen: De oscillator mag geen zuiver sinusvormig signaal opwekken. Daar geraken veel boventonen van een grondfrequentie gemaakt (dit bestaan veelvouden betreffende de grondfrequentie). Die kunnen dit zenden betreffende de radiosignalen verstoren. Colpitts-oscillator Voor deze oscillator, uitgevonden via Edwin Colpitts in 1920, zijn een paar condensatoren en ons spoel verbonden Spoelspijkers in ons LC kring. Deze oscillator bezit een gemeenschappelijke emitter. Dit radiosignaal komt in de fundering betreffende de transistor (Q1) terug. fig 4: Colpitts-oscillator met voorkomende emitter Hier kan zijn de formule wegens de oscillatiefrequentie hetgeen aangepast. Een Colpitts-oscillator is dit omgekeerde betreffende de Hartley-oscillator, daarom een volgende formule: Ook een formule voor de terugkoppelinsfactor kan zijn nu veranderd.

You have no obligation to purchase the product once you know the price. You can simply remove the item from your cart.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15